2.6ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการติดต่องานทะเบียน

สถิติผู้มาใช้บริการติดต่องานทะเบียนที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา