กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

⭐️ จังหวัดเพชรบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำจิตอาสาเพชรบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเขากระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีความรักความผูกพัน ใน ๔ สถาบันหลักของชาติ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

โดยจิตอาสาเพชรบุรีร่วมกันปลูกป่าทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับต้นที่ปลูกเป็นต้นสัก ต้นยางนา ต้นพยูง ไม้มะค่าและต้นสะเดา จำนวน 1000 ต้น นอกจากนั้น ประชาชนเพชรบุรียังได้ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ พื้นที่ บ้านลำตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี : รายงาน
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา