ความตั้งใจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มุ่งมั่นสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติด

ความตั้งใจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มุ่งมั่นสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เร่งป้องกันทุกแนวทาง สานนโยบายรัฐบาลเน้นย้ำ ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา